ข่าว

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของคนไทย”

“รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ”
ประจำปี 2562​ ��เปิดรับสมัครแล้ว “รางวัลนวัตกรรมทรงเกียรติสูงสุดของคนไทย”� การจัดประกวดแบ่งรายละเอียดเป็นทั้งหมด 4 ด้าน��

1. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ�
2. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสังคม�
3. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านการออกแบบ�
4. รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติด้านสื่อ��

รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2562 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 25 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดรางวัลอันทรงเกียรติ โดยดูรายละเอียดและส่งผลงานทางออนไลน์ได้ที่

www.award.nia.or.th

#รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ #NationalInnovationAwards #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA