ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 10/2563

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

 25 total views,  1 views today

 25 total views,  1 views today

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1/2563

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

 25 total views

 25 total views