รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2567

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

Loading

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2567

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

Loading

ประกาศผลการทดสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ข้อเขียน/ปฏิบัติ) เพื่อเข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in ข่าวรับสมัครงาน

Loading

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดสถานที่การคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567

Posted Posted in Event News, ข่าวรับสมัครงาน

Loading

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน เพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 11/2566

Posted Posted in Event News, ข่าวรับสมัครงาน

Loading