ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

ขอเชิญส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการเข้าร่วมงาน SPUCON2021 (Virtual Conf. ผ่าน […]

 250,062 total views,  82 views today

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ […]

 252,955 total views,  83 views today

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ e-ASIA Joint Reseach Program  ประจำปี 2565 (FY2020)

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ e-ASIA […]

 278,997 total views,  82 views today

ประกาศรับทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564

Posted Posted in Event News, ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอการวิจัย ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ […]

 282,575 total views,  82 views today

เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament Fund ประจำปีงบประมาณ 2565

Posted Posted in Event News, ข่าวสารทุนวิจัย

ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ เปิดรับคำของบประมาณด้าน ววน. ประเภท Fundament […]

 282,558 total views,  82 views today

บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์  บพค. เปิดรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 […]

 287,238 total views,  82 views today

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ […]

 288,358 total views,  82 views today

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

ทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564  ขอเชิญชวนนักวิจัย นักพัฒนา […]

 288,478 total views,  82 views today

บพข. ประกาศรับเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full proposal) ปีงบประมาณ 2564

Posted Posted in ข่าวสารทุนวิจัย

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) […]

 288,465 total views,  83 views today