โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.จิระศักดิ์  ธาระจักร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 38 total views,  2 views today

โรงเรียนกัลยาณวัตร

Posted Posted in mou-Edu

ณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 20 total views,  1 views today

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 20 total views,  1 views today

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 17 total views,  1 views today

โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 22 total views,  2 views today

โรงเรียนสตรีนนทบุรี

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 22 total views,  1 views today

โรงเรียนสมุทรปราการ

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 20 total views,  1 views today

โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

Posted Posted in mou-Edu

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยดร.ไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 20 total views,  1 views today