ข่าว

Webinar “เปิดตัวสายการสอน และสายวิจัย”

Webinar “เปิดตัวสายการสอน และสายวิจัย” อาจารย์มช. เลือกภาระงานตามความถนัดของตนได้แล้ว  ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 -14.30 น. ผู้บุคลากรท่านใดสนใจลงทะเบียน และส่งคำถามล่วงหน้าได้ด้วยการสแกน  Qr Code  http://cmu.to/ks1np

 31 total views,  1 views today