ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและคลื่น จำนวน 1 ชุด

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและคลื่น จำนวน 1 ชุด

กำหนดรับซองสอบราคา   ในวันที่  1  มีนาคม   2560    ถึง   14   มีนาคม  2560

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7-18 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดแหล่งกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องออสซิลโลสโคปพร้อมเครื่องกำเนิดสัญญาณกระแสสลับ  จำนวน 1 ชุด

กำหนดรับซองสอบราคาในวันที่ 7 -18  พฤศจิกายน 2559  ณ  งานพัสดุ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2

 

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1-14 พฤศจิกายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ จะสอบราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 พฤศจิกายน 2559  ณ งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 2  โทร. 02-836-3000  ต่อ 4194  ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติ่ม