ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS สำหรับวัดปริมาตรน้อย แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ UV/VIS สำหรับวัดปริมาตรน้อย แขวงวงศ์สว่าง […]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลภาพและสมองกลแบบฝังตัว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกปฏิบัติการประมวลผลภาพและสมองกลแบบฝังตัว แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร […]

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. […]

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์การทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและคลื่น จำนวน 1 ชุด

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การทดสอบวัสดุด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าและคลื่น จำนวน 1 ชุด […]

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ 7-18 พฤศจิกายน 2559

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดแหล่งกำเนิดสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงและเครื่องออสซิลโลสโคปพร้อมเครื่องกำเนิดสัญญาณกระแสสลับ  จำนวน 1 […]

ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์วิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1-14 พฤศจิกายน 2559

Posted Posted in ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความประสงค์ จะสอบราคาครุภัณฑ์ปฏิบัติการวิชาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อน ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ 1 -14 […]