รัฐบาลอินเดียให้ทุนพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

Posted Posted in Event News, ข่าว

มีข่าวดีมาบอก! รัฐบาลอินเดียให้ทุนพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และการจัดการ […]

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครื่อข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

Posted Posted in Event News

สำนักงานประสานงานเครือข่ายสายสนับสนุนที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) […]

การประชุมวิชาการระดับชาติสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 6 (THIAC 2020)

Posted Posted in Event News

สถาบันไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 6 (THIAC 2020) […]

ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in Event News

ม.เกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความเพื่อรับการพิจารณาลงตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ ้http://www.re.kps.ku.ac.th/e-journal […]

ม.สุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

Posted Posted in Event News

ม.สุวรรณภูมิ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 4 หัวข้อ […]

ขอเชิญชวนค่ายฝึกอบรมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 7

Posted Posted in Event News

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย […]