สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม

Posted Posted in Event News

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ร่วมประกวดและจัดแสดงในงาน International […]

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญร่วมส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561

Posted Posted in Event News

กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญประชุมและส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอหรือประกวดในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ […]

กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับคำขอรับความร่วมมืออาสาสมัครญี่ปุ่น ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

กระทรวงการต่างประเทศ องค์กรความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่น (japan Internation Agency: […]

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ

Posted Posted in Event News

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 -14 […]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019

Posted Posted in Event News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ THA2019 ระหว่างวันที่ 23 […]

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. 2562-2563

Posted Posted in Event News

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือ ด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี พ.ศ. […]

การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2562

Posted Posted in Event News

การรับข้อเสนอการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร […]

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กำหนดจัดประชุมวิชาการระดับชาติ “สืบสานศาสตร์ศิลป์ ส่งเสริมสยาม สู่ความยั่งยืน”  ในวันพุธที่ […]