ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง”Zero to Hero สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์”

Posted Posted in Event News

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Zero […]

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

Posted Posted in Event News

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญร่วมประชุมสัมมนาทางวิจัยระดับนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Innovative […]

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ GE Show & Share “การบริหารจัดการศึกษาทั่วไปยุค Thailand 4.0”

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการ GE Show & […]

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี พศ. 2562

Posted Posted in Event News

คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี พศ. […]

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติและการแสดงนิทรรศการฯ

Posted Posted in Event News

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย จัดประชุมวิชาการนานาชาติและการแสดงนิทรรศการงานวิจัน พัฒนาและนวัตกรรมด้านพลาสติกชีวภาพ InnoBioplast  2019 […]

โครงการสนับสนุนทุนนักวิัยใหม่ วท.ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

ฝ่ายนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดำเนินการโครงการสนับสนุนทุนนักวิัยใหม่ วท.ประจำปี […]

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านนวัตกรรมทางการศึกษาและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4  ประจำปี […]

ขอเชิญส่งบทความวิจัยเขาร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ด้านนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะคุรุศาสตร์ ขอเชิญส่งบทความวิจัยเขาร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 […]