สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 […]

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ

Posted Posted in Event News

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ คาั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน […]

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

Posted Posted in Event News

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ […]

มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “International Symposium on the Fusion Science and Technologyes 7th (ISFT2018)”

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในนาม […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี […]

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018)

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ (i-CIPEC 2018) ระหว่างวันที่ […]

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการ นเรศวร ครั้งที่ 3

Posted Posted in Event News

ขอเชิญชวนผู้สนใจนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชการ “ทรัพยากรธรรมชาติ สารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม นเรศวร […]

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย

Posted Posted in Event News

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฎอุบลราชธานี ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัย งานประชุมวิชาการ ECTI-CARD […]