มหาวิทยาลัยรังสิต ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 […]

รับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างไทย – เกาหลี (NRCT – NRF) ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครนักวิจัยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างไทย – […]

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” รุ่นที่ 1

Posted Posted in Event News

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 1 […]

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562

Posted Posted in Event News

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2562 […]

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ

Posted Posted in Event News

สถาบันการพลศึกษา ขอเชิญส่งบทความนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการนานาชาติ คาั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางการกีฬาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน […]

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการฯ

Posted Posted in Event News

ม.ราชภัฎอุบลราชธานี เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา (Symposium) ครั้งที่ […]

มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “International Symposium on the Fusion Science and Technologyes 7th (ISFT2018)”

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในนาม […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12

Posted Posted in Event News

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 12 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี […]