Event Newsข่าว

รัฐบาลอินเดียให้ทุนพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

มีข่าวดีมาบอก! รัฐบาลอินเดียให้ทุนพลเมืองประเทศสมาชิกอาเซียนศึกษาระดับปริญญาเอกด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ที่ Indian Institute of Technology Delhi สถาบันอันมีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกของอินเดีย ฟังรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับทุนได้จากผู้ให้ทุน วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:00 น. ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาฯ