ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “ยุคใหม่การดูแลสุขภาพ เพื่ออารมณ์แจ่มใส ความจำดี และนอนหลับฝันดี ด้วยไซโคไบโอติกส์ (Psychobiotics)” โดย ผศ.ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ

 

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2566 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) เรื่อง “ยุคใหม่การดูแลสุขภาพ เพื่ออารมณ์แจ่มใส ความจำดี และนอนหลับฝันดี ด้วยไซโคไบโอติกส์ (Psychobiotics)” โดย ผศ.ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 – 14.30 น. รูปแบบออนไลน์ (Google meet)

 

Loading