ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม ประจำเดือนกันยายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม ประจำเดือนกันยายน 2565 ผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อนัดหมายได้ที่อ.ศรีวิไล พวกน้อย ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้ข้า หรือติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่ห้องพยาบาล ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

 31,663 total views,  357 views today