ข่าว

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “Thailand-Netherland AgTech/FoodTech Incubator&Accelerator : Sharing Experience”

NIA โดย ABC Center ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ไขความลับการสร้างสตาร์ทอัพสายเกษตรและอาหาร 300 กว่าราย ใน 8 ปี ของแดนแห่งกังหันลม สนช. โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center) ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก สร้างความร่วมมือกับ StartLife หน่วยงานบ่มเพาะและเร่งสร้างสตาร์ทอัพสายเกษตรและอาหารของเนเธอร์แลนด์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับหน่วยงานบ่มเพาะและสตาร์อัพของไทย
ในโอกาสนี้ขอเชิญ นักวิจัย อาจารย์ ผู้ให้คำปรึกษา หน่วยงานบ่มเพาะ สตาร์ทอัพ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand-Netherland AgTech/FoodTech Incubator&Accelerator : Sharing Experience” ในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 615 อาคารอุทยานนวัตกรรม ชั้น 6 ถนนพระรามที่ 6 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/z2ADDC8f9ExvivNZ7
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ montha@nia.or.th หรือโทรศัพท์ 02-017 5555 ต่อ 543 (มณฑา)

#NIA #ABCcenter #AgTech #FoodTech #Incubator # Accelerator #Netherland
#สนช. #สํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
**เนื่องจากอาคารอุทยานนวัตกรรมมีพื้นที่จอดรถจำกัด ขอให้เลือกการเดินทางผ่านการขนส่งสาธารณะ จะได้รับความสะดวกมากกว่าค่ะ**