ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน”

การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” โดย ศ. ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในโครงการการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” ระหว่างวันที่ 1 -2 กรกฎาคม 2564

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=983932955690941&id=100001909579079

Loading