ข่าวข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดี นางสาวนริศรา เลิศงาม รับรางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่1 จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลยอดเยี่ยม            การศึกษาบุคคลและองค์กรดีเด่นทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๕๕ ณ ห้องอาคาร แถบนีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ                       นางสาวนริศรา เลิศงาม นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่เข้ารับรางวัลประเภทที่ ๑ รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ ๑ จากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

Loading