ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน  ๒๕๖๗  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับสำนักงานตรวจสอบภายใน เพื่อเข้าพื้นที่ในการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการตรวจสอบ อาทิเช่น การเงิน บัญชี และพัสดุ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์  ตันอ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้กำกับดูแลและ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบฯ เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการตรวจสอบและข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขในการปฏิบัติงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ

Loading