ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ สามารถดูตารางและนัดหมายล่วงหน้า หรือติดต่อสอบถามได้ที่อ.ศรีวิไล  พวกน้อย

 2,481 total views,  1 views today