ข่าว

คณะวิทย์ ราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ร่วมกับบริษัท ชนะภูมิ จำกัด

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท ชนะภูมิ จำกัด ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านการจัดอบรมให้ความรู้สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในการผลิตเครื่องสำอางและอาหารเสริมในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ นำโดยดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กับนางสาวพิมพ์นารา  ปางบารมีภิรมย์ กรรมการผู้จัดการ ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยความร่วมมือครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในด้านวิชาการการวิจัยและพัฒนา การให้ความรู้แก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องสำอางและอาหารเสริม ส่งเสริมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางแก่นักศึกษา ผู้ประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษาและอาจารย์ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจากการศึกษาวิจัยและพัฒนา รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ

 

 

Loading