ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชา HCAT จัดอบรมและฝึกปฏิบัติ “เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการอบรมและฝึกปฏิบัติ เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 ณ บริเวณชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร

นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ เทคนิคการสกัดน้ำมันหอมระเหย สำหรับงานเครื่องสำอางและการดูแลสุขภาพ ซึ่งการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมจากภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีความสนใจในการผลิตเครื่องสำอาง ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรพิเศษ ดร.วรายุทธ สะโจมแสง นักวิจัยอาวุโส ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ มาร่วมถ่ายทอดความรู้ เทคนิค และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิเช่น

  • ความรู้เกี่ยวกับ Essential Oil
  • สารประกอบในน้ำมันหอมระเหย
  • เทคนิคการสกัด และไฮโดรโซล
  • Nanotechnology Development for Formulating Essential Oils in Cosmetic
  • Workshop: Steam Distillation
  • Workshop: การทดสอบฤทฑิ์ต้านอนุมูลอิสระ

Loading