ข่าว

วันที่ 7 มีนาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศพร มุ่งวิชา อดีตคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เข้าแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา สุวรรณบำรุง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสที่รับตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Loading