ข่าว

โครงการ AI Innovation JumpStart Batch2 เปิดรับสมัครให้ทุนทำ AI และ ขยายรวมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยโครงการ AI Innovation JumpStart Batch2 เปิดรับสมัครให้ทุนทำ AI และขยายรวมระบบอัตโนมัติ (Automation) และหุ่นยนต์ (Robotics) ทุนละ 100,000 บาท

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง 10 มกรา 2563 รายละเอียดเพิ่มเติมที่ รายละเอียด