ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM) ประจำปีการศึกษา 2565 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)
เรื่อง การแยกประเภทและการบริหารโครงการบริการสังคม
โดย นางสาวสุวภา น้อยจาก เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทาง Google meet

Loading