ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจการบรรยาย “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย”

เสวนา สสมท ครั้งที่ 3 (TAGB Forum 3) “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย” วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 จัดโดย สมาคมสภามหาวิทยาลัย (ประเทศไทย) ณ ห้องแมนดาริน C โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 สามย่าน กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.

มีบรรยายทั้งหมด 5 ท่าน เรียงลำดับดังนี้

1. University : How to transform for a real impact ? โดย ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาฯ
2, The Higher Education at the Cross Road โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธาน TDRI
3. อุดมศึกษาไทยกับสังคม: ประโยชน์หรือภาระ ? โดย ทนง โชติสรยุทธ์ ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนเพลินพัฒนา และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น
4. The Road Ahead โดย รศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
5. การบรรยายพิเศษ “ทางรอดของอุดมศึกษาไทย” โดย ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และ ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมพิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ณ อาคารอนุสรณ์ 40 ปี ชั้น 2  วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กำหนดการพิธีไหว้ครู

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

ขอเรียนเชิญผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการฯ พนักงานมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561  ณ อาคารอนุสรณ์  40 ปี ชั้น 2 หน้าห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

กำหนดการลงทะเบียน

ขอแสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชาญวิทย์ ปราบพยัคฆ์  อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ  ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จากมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561

ครม.ไฟเขียวตั้งกระทรวงใหม่

ครม.ไฟเขียว ตั้งกระทรวงใหม่ รวมอุดมศึกษา-สถาบันวิจัย แต่ชื่อกระทรวงยังไม่ลงตัว อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่   ครม.ไฟเขียวตั้งกระทรวงใหม่

 

 

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี!

ITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อการจัดอบรบสัมมนาหลักสูตร หัวข้อ “ชนชราแห่งอนาคต : SPACE TALK ” ความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชราแห่งอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

📌 ลงทะเบียนได้ที่ 📧 อีเมล์ panita@nstda.or.th
หรือทางโทรสารหมายเลข 02-564-7082 📥

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 13 ก.ค.61

ขอเชิญร่วมงาน เพิ่มพลังคิด ติดปีกความสำเร็จ

ขอเชิญร่วมงาน เพิ่มพลังคิด ติดปีกความสำเร็จ ในวันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ สนใจลงทะเบียนร่วมงานได้ที่

 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายนามบัณฑิต โทร.02-665-3777 ต่อ 6306

สอบถามกำหนดการซ้อม, การแต่งกาย โทร.02-665-3777 ต่อ 6408

  • ประกาศพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • กำหนดการซ้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
  • รายนามบัณฑิตเรียงลำดัลการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2560
    (ข้อมูลลงวันที่  1 สค. 61)
  • ผังที่นั่งบัณฑิต (ข้อมูลลงวันที่ 1 สค. 61)

 

ขอเชิญร่วมงาน CEO FORUM :Electricity R&l Challenges in the 21st Century

ขอเชิญร่วมงาน CEO FORUM :Electricity R&l Challenges in the 21st Century “พลังงานไฟฟ้าก้าวไกล วิจัยนำไทยยั่งยืน”  และร่วมรับฟังเสวนา  ในวันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ หากท่านสนใจกรุณาส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงาน ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561  ดาวโหลดแบบตอบรับร่วมงาน

ข่าวรับสมัครงาน (สำหรับนักศึกษา) ที่สนใจ

บริษัท พศุดา ซัพพลายส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  ผู้ผลิตและจ่าหน่ายเครื่องล้างอัลตร้าโซนิค และน้ำยาทาความสะอาด มีความต้องบุคลากรเข้าเป็นพนักงานประจำหลายตำแหน่ง ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่