คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อบรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 6  ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”

Posted Posted in ข่าว

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” พร้อม ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Cannabird Pty Ltd

Posted Posted in ข่าว

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ […]

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับงานทรัพย์สินทางปัญญา (เพิ่มเติม)

Posted Posted in ข่าว

“ผู้สร้างสรรค์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่?”  เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์  ไม่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ Ref:กรมทรัพย์สินทางปัญญา รายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 […]

โครงการ AI Innovation JumpStart Batch2 เปิดรับสมัครให้ทุนทำ AI และ ขยายรวมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยโครงการ AI Innovation JumpStart […]

ประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผ่านทาง www.rmutp.ac.th/publichearing/#!/   […]