📣 เตรียมพบกับองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญชาวญี่ปุ่น ในการปรับตัวรองรับการเข้าสู่สังคม 5.0👇

Posted Posted in ข่าว

🎊กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Challange of […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อยกระดับศักยภาพการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้วยฐานเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมใหม่

Posted Posted in ข่าว

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOA) ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร โดย ดร.ไพศาล  […]