ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ระดับปริญญาตรี (ปวช. ปวส.)

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง ระดับปริญญาตรี (ปวช. ปวส.) […]

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่ เข้าร่วมเรียนโครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนน้องๆ นักศึกษาใหม่่ เข้าร่วมเรียน “โครงการเรียนปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา […]

ขอเชิญส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และบุคคลทั่วไป ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา ทหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญส่งผลงานการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา […]

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ 2562

Posted Posted in ข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2562 […]

depa เปิดรับสมัครทุนสำหรับจัดทำหรือยื่นจด “สิทธิบัตร” ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa Intellectual Property Voucher)

Posted Posted in ข่าว

depa เปิดรับสมัครทุนสำหรับจัดทำหรือยื่นจด “สิทธิบัตร” ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa […]

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี IoT เพื่อยกระดับ SMES ไปสู่โลจิสติกส์ 4.0

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี IoT เพื่อยกระดับ SMES ไปสู่โลจิสติกส์ […]