สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563

Posted Posted in ข่าว

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันและคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2563 […]

โครงการ AI Innovation JumpStart Batch2 เปิดรับสมัครให้ทุนทำ AI และ ขยายรวมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย โดยโครงการ AI Innovation JumpStart […]

ขอเชิญชวนเข้าร่วมสัมมนา การออกแบบเมืองเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา การออกแบบเมือเพื่อพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน ในวันที่ 30 ตุลาคม […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการและการบิน กับบริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech Innovation)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Cleantech Innovation) นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด เทรนด์ธุรกิจใหม่ในยุคดิจิทัล […]