ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ1 PORTFOLIO

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2562 TCAS รอบ […]

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOC) ในวันจันทร์ที่ 21 […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3

Posted Posted in ข่าว

รายละเอียด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3

รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร ครั้งที่ 3

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับสมัครคัดเลือกผู้จำหน่ายอาหาร เพื่อเช่าพื้นที่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับจำหน่ายอาหาร […]

ขอเชิญอบรมสัมมนาอาชีพ การยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญอบรมสัมมนาอาชีพ การยกระดับกิจการและธุรกิจสู่โลกการค้าออนไลน์  ระหว่างวันที่  15 – […]

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2562 วุฒิการศึกษา ปวช.-ปวส.

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ขั้นตอนการรายงานตัว