มทร.พระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวนักศึกษา และรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษา ที่กระทบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด19

Posted Posted in ข่าว

มทร.พระนคร เปิดช่องทางรับเรื่องราวจากนักศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนของนักศึกษา มทร.พระนคร ในช่วงCovid-19 […]

แบบรายงานภาวะสุขภาพรายบุคคล สำหรับบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร

Posted Posted in ข่าว

แบบรายงานภาวะสุขภาพรายบุคคล สำหรับบุคลากร ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ภายใต้สถานการณ์ COVID […]

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

Posted Posted in ข่าว

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 […]

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรับตรง (ปวช. – ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีรับตรง (ปวช. – […]