ประกาศถึงนักศึกษาที่จะมาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี รอบรับตรง (ปวช.–ปวส.)

Posted Posted in ข่าว

📢 ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) […]

คณะวิทย์ มทร.พระนคร เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานกัญชาทางการแพทย์ในระดับเขต /จังหวัด/อำเภอ/ตำบล

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดร.จิระศักดิ์ […]

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และสารเคมี เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอชิญร่วมรับบริจาคสมทบทุน โครงการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อผลิตเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค […]

ประกันสังคม ห่วงใยสุขภาพลูกจ้าง ประกันตน “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธ์ุใหม่

Posted Posted in ข่าว

ประกันสังคม ห่วงใยสุขภาพลูกจ้าง ประกันตน “ไวรัสโคโรน่า” สายพันธ์ุใหม่ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดพิธีปลูกกัญชาทางการแพทย์ @ กัญชาต้นแรก

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  […]