กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ 63

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

งานแนะแนว พบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าพบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในวันที่ […]