โครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  […]

กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ENVI GAMES)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “หลักสูตรการติดต่อสื่อสารออนไลน์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการแก่สังคม) ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวิชาการช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวิชาการช่างฝีมือทหาร […]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

โครงการกิจกรรมเรื่อง “ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ […]

ออกบูธนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา ออกบูธนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]