โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ […]

โครงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วิเทศสัมพันธ์  งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี  มทร.พระนคร […]

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ ๒

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ […]

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ […]

ประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดประชุมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการ  เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา […]

พิธีมอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมในหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ รุ่นที่ 7

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มอบเกียรติบัตรและกล่าวปิดการอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ เรื่องการใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบันและแผนไทย รุ่นที่ […]

ศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทางเลือกเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครราชสีมา

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 […]

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผู้เกษียณอายุราชการ  “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง” […]

บันทึกความร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพใช้กัญชารักษาผู้ป่วย: แผนปัจจุบัน-แผนไทย และมอบเกียรติบัตรอบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ฯ รุ่นที่ 6

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมกับ สมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทยโดยสถาบันการแพทย์แคนนาบินอยด์มูลนิธิสถาบันสากลการแพทย์แคนนาบินอยด์และนูตราชูติคัล  บันทึกข้อตกลงร่วมมือผู้ประกอบวิชาชีพใช้กัญชารักษาผู้ป่วย:แผนปัจจุบัน-แผนไทยตามกฏหมาย […]