โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) ครั้งที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เก็บภาพบรรยากาศ โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวิชาการช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานวิชาการช่างฝีมือทหาร […]

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปี 2562

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา […]

โครงการกิจกรรมเรื่อง “ระบบและกลไกด้านการประกันคุณภาพสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มทร.พระนคร  จัดโครงการกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมงานประกันคุณภาพ […]

ออกบูธนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนว ฝ่ายกิจการนักศึกษา ออกบูธนิทรรศการแนะแนวโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่นักเรียนที่มีความสนใจ เพื่อเป็นแนวในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี […]

โครงการผลิตภัณฑ์แปรรูปไวน์ และนมเปรี้ยวเพื่อสุขภาพจากเห็ด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแรงร่วมใจจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรค

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นำทีมโดยอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  บุคลากรและนักศึกษาร่วมแรงร่วมใจจัดทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือฆ่าเชื้อโรคแจกจ่ายตามจุดต่างๆ ในมหาวิทยาลัยฯ […]