ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อคัดเลือก “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญส่งผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อคัดเลือก “รางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ” เปิดวันนี้ – 15 […]

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนา ฟรี!!

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังเสวนา เรื่อง การจัดงานสร้างเครือข่ายเผยแพร่การใช้งานการตรวจรูปภาพสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ วันอังคารที่ 7 […]

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ กองกะแชง ได้รับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562

Posted Posted in ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวแพรวพรรณ กองกะแชง นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลและทุนการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ […]

มทร.พระนคร ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกลั่น) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด และ คณะกรรมการอย.

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกลั่น) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด และคณะกรรมการ […]

ขอเชิญผู้ประกอบการด้านการเกษตร นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และผู้ที่สนใจ ร่วมงานสัมมนา AgTech Innovation Forum @มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Posted Posted in ข่าว

NIA โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative […]

ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากร

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกคณิตศาสตร์ สำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถสแกน qr […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อบรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานที่ก่อนได้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชา

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันศุกร์ที่ 6  ธันวาคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์”

Posted Posted in ข่าว

เชิญร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพของประเทศกับการขับเคลื่อนนวัตกรรมไทยสู่เชิงพาณิชย์” พร้อม ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท Cannabird Pty Ltd

Posted Posted in ข่าว

นายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ […]