พิธีลงนามความร่วมมือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สกัดสมุนไพรในทางการแพทย์ และทำงานวิจัยแพทย์แผนไทยกัญชา

Posted Posted in ข่าว

วันที่ 23 กันยายน 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมและเป็นพันธมิตรในการประชุมกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่อง การฝึกอบรมด้านการบินระหว่างประเทศ

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน

Posted Posted in ข่าว

รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความความร่วมมือทางวิชาการด้านการบิน […]