ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่าน….เข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ภายใต้ชื่องาน “ร้อยใจด้วยรักและคิดถึง”

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 […]

Loading

คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครแล้ว!! โควตา รอบ 1

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย (กกม.) และผู้อำนวยการส่วนวิจัยพืชเสพติด สถาบันสำรวจและควบคุมพืชเสพติด (สพส.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

Posted Posted in ข่าว

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566  ดร.จิระศักดิ์ […]

Loading

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอแสดงความยินดีกับ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น […]

Loading

ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล คว้ารางวัลการประกวดนวัตกรรม รางวัลระดับดีมาก

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทย์ฯ ราชมงคลพระนคร แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วิไลวรรณ ลีนะกุล […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาทีม Sci-Muu ติดอันดับ 4 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ภายใต้โครงการ GSB Micropreneur Academy ประจำปี 2566

Posted Posted in ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Sci-Muu นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม […]

Loading

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ฯ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร รายงานความก้าวหน้าโครงการพลิกโฉมระบบการอุดมศึกษาของประเทศไทย

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๖ นำโดยดร.จิระศักดิ์ […]

Loading