มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (online) 

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดศูนย์ให้คำปรึกษา (online)  นักศึกษาสามารถพูดคุย คลายทุกข์ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ […]

 212 total views,  73 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าว

แจ้งให้นักศึกษาทราบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมที่จะดำเนินการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 […]

 760 total views,  72 views today

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 ในปีการศึกษา 2564 และเป็นทุนต่อเนื่อง)

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “ทุนราชมงคลพระนคร” (เป็นทุนที่พิจารณานักศึกษาชั้นปีที่ 2 […]

 1,007 total views,  73 views today

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์

Posted Posted in ข่าว

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดบริการให้คำปรึกษาออนไลน์ #คำปรึกษาออนไลน์ #ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย […]

 1,115 total views,  72 views today

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)ด้าน Digital หรือ Robotics

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการเรียนการสอนออนไลน์ (MOOC)  ด้าน Digital หรือ […]

 1,121 total views,  72 views today

เปิดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ

Posted Posted in ข่าว

📢📢เปิดการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ภาพรวมของมหาวิทยาลัย) ในรูปแบบออนไลน์ […]

 1,412 total views,  72 views today

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร

Posted Posted in ข่าว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับนักศึกษาและบุคลากร วันที่ […]

 1,450 total views,  73 views today

ขยายเวลาอัพโหลดรูปประจำตัวนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

Posted Posted in ข่าว

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ที่ยังไม่ได้ทำประจำตัวนักศึกษา ทางสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.พระนคร  […]

 1,429 total views,  72 views today

เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜

Posted Posted in ข่าว

เปิดลงทะเบียนรับกล่องดวงใจราชมงคลพระนคร💜 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา จัดทำโครงการ RMUTP HEART […]

 1,409 total views,  72 views today