การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติสารสนเทศ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าว, ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 งานวิชาการ […]

Loading

รายละเอียดการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 1)

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 […]

Loading

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ถ่ายทำรายการสารคดีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยท้าฝัน ชุด อาชีพแห่งอนาคต ผลงานวิจัย เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพงานทรัพยากรบุคคลด้วยแดชบอร์ดเทคโนโลยี”

Posted Posted in ข่าว

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

Loading

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted Posted in ข่าว

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 งานวิชาการ […]

Loading

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2566 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพ เครื่องสำอางและการชะลอวัย

Posted Posted in ข่าว

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 งานวิชาการ […]

Loading

รับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

Loading

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ […]

Loading

ทีมงานจอยลิเดย์ บริษัท แฟมมีลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด ส่งมอบตัวอย่างสแตมป์รีไซเคิลให้กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Posted Posted in ข่าว

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา […]

Loading

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดังนี้ 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]

Loading

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาฯ เลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนข้าราชการพลเรือน และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษาฯ ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย์ และข้าราชการ (แทนตำแหน่งที่ว่าง) […]

Loading