ที่ปรึกษาฯ สุชาติ เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือขับเคลื่อน ผลักดัน การใช้ประโยชน์จากกัญชงอย่างครบวงจร

Posted Posted in ข่าว

วันนี้ (16 กันยายน 2565) นายสุชาติ […]

 17,759 total views,  347 views today

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันพระราชทานนามราชมงคล “15 กันยายน วันราชมงคล”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อออนไลน์ เนื่องในวันพระราชทานนามราชมงคล “15 กันยายน […]

 23,774 total views,  347 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ […]

 29,831 total views,  347 views today

ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกยศ. เข้าร่วม “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี”

Posted Posted in ข่าว

📣 ประชาสัมพันธ์จาก งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ขอเชิญชวนนักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกยศ. […]

 31,325 total views,  347 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม TAX ADVISOR กับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 8 เข้าศึกษาดูงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรกัญชง กัญชา

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ผู้เข้ารับการอบรม TAX […]

 31,566 total views,  347 views today

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน SX Sustainability Expo 2022

Posted Posted in ข่าว

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมชมงาน […]

 31,626 total views,  348 views today

ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม ประจำเดือนกันยายน 2565

Posted Posted in ข่าว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนบุคลากรและบุคคลทั่วไป นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพและคลายปัญหาอาการออฟฟิศซินโดรม ประจำเดือนกันยายน […]

 31,654 total views,  348 views today

ขอเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทย์เข้าร่วมกิจกรรม โครงการอบรมแกนนำนักศึกษา เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์และสารเสพติดในสถานการศึกษา

Posted Posted in ข่าว

ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมนี้ 1 ปีมีครั้ง […]

 32,157 total views,  347 views today

มทร.พระนคร ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กิจกรรมที่ 3

Posted Posted in ข่าว

มทร.พระนคร ขอเชิญนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดทิศทางมหาวิทยาลัยโครงการระดมสมองเพื่อจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 35,460 total views,  347 views today

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม “หลักสูตรการป้องกันและซ่อมบำรุงชิ้นส่วนอุตสาหกรรมด้วยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน” โดยสาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ […]

 35,498 total views,  347 views today