รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี) ปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

Posted Posted in ข่าว

รายชื่อนักศึกษาและเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปีและ […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 5 และ รับตรง 3

Posted Posted in ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ #มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รอบ TCAS 5 และ รับตรง […]

ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBENAR

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมเปิดเส้นทางทุนวิจัยผ่านการสัมมนาออนไลน์ ZOOM WEBENAR  ศึกษารายละเอียดก่อนลงทะเบียน หรือติดต่อสอบถาม […]

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบววน.แบบใหม่”

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนา “แนวทางการจัดสรรงบประมาณวิจัยและการปรับตัวของนักวิจัยในระบบววน.แบบใหม่” ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม […]

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ผ่าน Zoom การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติการในยุค COVID-19”

Posted Posted in ข่าว

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ […]

ร่วมสัมนาออนไลน์ สร้างกลยุทธ์ เตรียมการฟื้นตัว หลังผ่าวิกฤตการณ์โควิด​-19

Posted Posted in ข่าว

ขอเชิญร่วมรับฟังแนวคิดและประสบการณ์จริงในการจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการที่ต้องทิ้งอาหารส่วนเกิน (Food Waste) พร้อมไอเดียแบบวิน-วิน (Win-Win) […]