โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) ครั้งที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เก็บภาพบรรยากาศ โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) […]

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านคณิตศาสตร์ชั้นสูงเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี […]

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับขึ้นปีใหม่ 63

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ […]

งานแนะแนว พบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานแนะแนวการศึกษาร่วมกับงานสื่อสารองค์กร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้เข้าพบนักเรียนโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ในวันที่ […]