คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผลิตเจล และ/หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส โควิด 19

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  มีความห่วงใยบุคลากรและนักศึกษา  ได้ดำเนินการติดต่อบริษัท เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัส […]

สาธิตทำเจลล้างมือให้กับบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ จำกัด

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริการแก่สังคม ฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

โครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาองค์กรทำเจลล้างมือ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมเดชา  […]

กีฬาสิ่งแวดล้อมนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 (ENVI GAMES)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ “หลักสูตรการติดต่อสื่อสารออนไลน์”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการแก่สังคม) ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ […]

โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) ครั้งที่ 2

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เก็บภาพบรรยากาศ โครงการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ล่วงหน้า (SciMath AP Program) […]

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาประจำปี 2563 เมื่อวันพุธที่ […]