มาดูกันว่า โควิดทำอะไร คณะเราได้บ้าง? “ลานกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

(คิดถึง)คิดถึงกันบ้างไหม❓…..เมื่อโควิดซา   “ เราชาววิทย์ จัดลานกิจกรรม”  ทั้งนี้ […]

 1,064 total views,  82 views today

โครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษกระดาษสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการบริการวิชาการด้านการพัฒนาเศษกระดาษสู่กระบวนการผลิตเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนศรีบุญยืน  ในวันเสาร์ที่ […]

 5,038 total views,  82 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]

 5,149 total views,  83 views today

โครงการ Green Faculty “การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อการสู่การเป็นสำนักงานสีเขียว”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ Green  […]

 5,517 total views,  83 views today

โครงการพัฒนาบุคลากรและการทบทวนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 : การสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระยะที่ 1)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ฝ่ายวิชาการ […]

 6,226 total views,  83 views today

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563 งานกิจการนักศึกษา […]

 7,223 total views,  84 views today

โครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จัดโครงการเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมอนาคต หลักสูตรเทคโนโลยีดิจิทัล  โดยจัดอบรมเพิ่มทักษะทางด้านการควบคุมดูแลระบบปฏิบัติการเครือข่ายและส่วนที่เกี่ยวข้อง […]

 7,380 total views,  83 views today

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 3 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาเพื่อการทำงานและฝึกงานต่างประเทศ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 7,833 total views,  82 views today

โครงการพัฒนาศักกยภาพวัสดุอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดโครงการพัฒนาศักกยภาพวัสดุอุตสาหกรรมเพื่ออุตสาหกรรม เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. […]

 8,843 total views,  82 views today