คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย […]

 450 total views,  116 views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ […]

 1,005 total views,  116 views today

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2564 งานสหกิจศึกษา […]

 2,137 total views,  116 views today

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม […]

 2,211 total views,  115 views today

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายเขมทัตต์ พลเดช ประธานกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 2,508 total views,  115 views today

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร (เฟส 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ […]

 3,409 total views,  115 views today

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่เก่าเล่าให้ฟัง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ […]

 3,396 total views,  115 views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ […]

 3,373 total views,  115 views today

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ทาง Google Meets

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยงานกิจการนักศึกษา (แนะแนวการศึกษาและอาชีพ) จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา […]

 3,734 total views,  115 views today

ยินดีต้อนรับท่านอธิการบดี และคณะผู้ตรวจสอบจากสำนักงานตรวจสอบภายใน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์สหรัตน์  วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 4,952 total views,  115 views today