ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  นำโดยอาจารย์ศรีวิไล พวกน้อย ผู้ช่วยคณบดี […]

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 และการประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสร้างสรรค์ หลังวิกฤติ COVID-19”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 […]

กิจกรรมการจัดการความรู้ KM : การสร้างข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google From

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานการจัดการความรู้ (KM) ฝ่ายวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ […]

โครงการผลิตภัณฑ์สารทำความสะอาดจากสมุนไพรไทย ณ บ้านวังตะเคียน จ.ราชบุรี

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานวิชาการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการแก่สังคม) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง […]

โครงการบริการสังคมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัดสุในชีวิตประจำวัน

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการบริการสังคมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่ถูกต้องในการใช้วัดสุในชีวิตประจำวัน ในวันที่ […]

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผลิตเจล และ/หรือ สเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี […]