โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ […]

 5,174 total views,  82 views today

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย ประจำปี 2564

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานกิจการนักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร จัดกิจกรรมสืบสานอนุรักษ์ประเพณีปีใหม่ไทย […]

 13,678 total views,  78 views today

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างสรรค์ Infographic อย่างง่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิการทำงานแบบมืออาชีพ”

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ดร.จิระศักดิ์ […]

 14,221 total views,  79 views today

โครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กิจกรรมที่ 1 การถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์การทำงานหลังออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2564 งานสหกิจศึกษา […]

 15,341 total views,  78 views today

โครงการบริการวิชาการทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการติดต่อสื่อสารสังคมดิจิตอลออนไลน์

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

มื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 งานบริการวิชาการแก่สังคม […]

 15,473 total views,  80 views today

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการบริหารรายได้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับนายเขมทัตต์ พลเดช ประธานกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร […]

 15,715 total views,  78 views today

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดโครงการให้คำปรึกษาการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร (เฟส 2)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ […]

 16,611 total views,  78 views today

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่เก่าเล่าให้ฟัง

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

วันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ […]

 16,591 total views,  78 views today

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ […]

 16,566 total views,  78 views today