คณะวิทย์ฯ มทร.พระนคร แนะแนวการศึกษาต่อ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา และ โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์รังสิต

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 งานแนะแนวฝ่ายกิจการนักศึกษา […]

 1,061 total views,  62 views today

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม (Young Environmentalist Got Talent & Inspiration)

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม […]

 1,119 total views,  62 views today

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑ และกิจกรรมสานสัมพันธ์น้อง-พี่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ดร.จิระศักดิ์ […]

 786 total views,  63 views today

การสร้างแบบจำลองสามมิติและประติมากรรมดิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการการสร้างแบบจำลองสามมิติและประติมากรรมดิจิทัลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการเรียนรู้เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ […]

 5,627 total views,  62 views today

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี […]

 8,276 total views,  62 views today

โครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

Posted Posted in ข่าวกิจกรรม

งานบริหารทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จัดโครงการการให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเจลและ    […]

 8,920 total views,  62 views today