เครื่องตัดชิ้นงานความเร็วสูง

ข้อมูลจำเพาะ:  เป็นเครื่องตัดตัวอย่างชิ้นงานที่ต้องการความละเอียดสูงสำหรับการตรวจสอบคุณภาพของวัสดุ เหมาะสำหรับการตัดชิ้นงานจำพวกโลหะ อโลหะ กระดูก ฟัน แผ่นพีซีบี ไฟเบอร์ คอนกรีต เป็นเครื่องที่ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001สามารถตั้งระยะชิ้นงาน (Sample Positioning) ได้ละเอียดในระดับ 2 ไมครอน และตั้งความเร็วรอบของใบตัดได้ในช่วงตั้งแต่ 200 – 5000 รอบต่อนาที ชิ้นงานมีเส้นผ่าศูนย์กลางสูงสุด 50 มิลลิเมตร (2นิ้ว) และตัดชิ้นงานรูปร่างสี่เหลี่ยมที่มีขนาดได้ถึง  ยาว 150 มิลลิเมตร x หนา 50 มิลลิเมตร x สูง 13 มิลลิเมตร

ความสามารถการในให้บริการ:   ตัดชิ้นงานจำพวกโลหะ อโลหะ กระดูก ฟัน แผ่นพีซีบี ไฟเบอร์ คอนกรีต

รายละเอียด                                          อัตราค่าบริการ
ตามความสามารถในการให้บริการ                   240 บาท/รอยตัด