เครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงานจานคู่

ข้อมูลจำเพาะ: เป็นเครื่องขัดเตรียมผิวชิ้นงานสำหรับการตรวจสอบทางวัสดุ สามารถใช้ในการขัดหยาบและขัดละเอียด สามารถปรับความเร็วรอบที่ปรับได้ ตั้งแต่ 50 – 500 รอบต่อนาที

ความสามารถการในให้บริการ:  เตรียมผิวชิ้นงาน โดยการขัดหยาบและขัดละเอียด

รายละเอียด                                               อัตราค่าบริการ
ตามความสามารถในการให้บริการ                       1,200 -5,000บาท/ชิ้นงาน