สัญลักษณ์คณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะ

สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงทศวรรษที่ 1 (พ.ศ.2555-2559)

logo_sci

สัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ช่วงทศวรรษที่ 2 ได้ออกแบบให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสัญลักษณ์นี้ได้รับการคัดเลือกจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ และประกาศใช้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559

ออกแบบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  จันทร์สุวรรณ


สีประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

sciPantone


ดอกไม้ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
“ดอกราชพฤกษ์”

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia fistula จัดอยู่ในวงศ์ถั่ว (Fabaceae หรือ Leguminosae) และอยู่ในวงศ์ย่อยราชพฤกษ์ Caesalpinioideae หรือ Caesalpinlaceae
ชื่อทั่วไป : คูน
ชื่อท้องถิ่น กุเพยะ (กะเหรี่ยง-กาญจนบุรี), ปูโย ปีอยู เปอโซ แมะหล่าอยู่ (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน), ลักเกลือ ลักเคย (กะเหรี่ยง), ราชพฤกษ์ ชัยพฤกษ์ (ภาคกลาง), ลมแล้ง (ภาคเหนือ), ราชพฤกษ์ (ภาคใต้)
ดอกราชพฤกษ์ : ได้รับการยกย่องให้เป็นดอกไม้ประจำชาติ เนื่องจากต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) จัดเป็นต้นไม้ประจำชาติไทย (ตามประกาศของกรมป่าไม้)

ภาพโดย hartono subagio จาก Pixabay


Loading