ของที่ระลึก (Souvenir)

ของที่ระลึกโถเบญจรงค์ (แบบที่ 1)
ของที่ระลึกโถเบญจรงค์ (แบบที่ 2)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดจำหน่ายของที่ระลึก (Souvenir)
สนใจติดต่อสอบถาม : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์พระนครเหนือ)
เลขที่ 1381 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 02-836-3000 ต่อ 4155

Loading