ทำเนียบคณบดี

Jirasakดร.จิระศักดิ์ ธาระจักร์
Dr.Jirasak Tharajak
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 ม.ค.2563 - จนถึงปัจจุบัน
ดร.ไพศาล การถาง
Dr.Paisan Kanthang
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 ม.ค.2559 - 25 ม.ค.2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรา อมรแก้ว
Asst.Prof.Dr.Amara Amornkaew
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 26 ม.ค.2555 - 25 ม.ค. 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์ โรจนวิภาต
Asst.Prof.Pratungtip Rojanavipat
รักษาการแทนคณบดี
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ต.ค.2554-25 ม.ค.2555
ว่าที่ร้อยตรีวิชัย โกศัลวัฒน์
Mr.Wichai Kosanwat
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ก.พ.2554 - 2 ต.ค.2554
Surapornนางสุรพร กิตติสารวัณโณ
Mrs.Suraporn Kittisarawanno
Dean
ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ก.พ.2550 -1 ก.พ.2554

Loading