การประชุมวิชาการนานาชาติ ICON Sci 8

 

ขอเชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8

The 8th RMUTP International Conference on Science, Technology, and Innovation for Sustainable Development: Challenges Towards the Digital Society

ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560

รายละเอียดและกำหนดการ Click