แอพพลิเคชั่น RMUTP Study Life สนับสนุนการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นสนับสนุนอำนวยความสะดวกด้านการเรียนการสอน RMUTP Study Life เป็นแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาขึ้นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ระบบ Android

  • สำหรับนักศึกษา ตรวจสอบผลการเรียน ประวัติการเรียน ติดต่ออาจารย์ ดูตารางเรียน ตารางสอบ
  • สำหรับอาจารย์ผู้สอน อาจารย์สามารถดูตารางสอน  เก็ยประวัติส่วนตัว ดูรายชื่อนักศึกษาในที่ปรึกษา และดูรายชื่อนักศึกาาที่สอน และสามารถส่งข้อความถึงนักศึกษาได้

อาจารย์และนักศึกษาสามารถ download ได้ที่ google play  พิมพ์  RMUTP Study Life