ข่าว

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

งานทะเบียนและประมวลผลแจ้งตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กำหนดสอบปลายภาคเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 9-16 ตุลาคม 2560 ดังนี้

Download (PDF, 113KB)