ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

รับสมัครรายชื่อผู้มีสิทธิสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

สังกัด/ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงาน (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม  <<รายละเอียดการรับสมัคร>>
ดาวโหลด <<ใบสมัคร>>

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทั่วไป (พัสดุ) ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 13 – 22 ธันวาคม 2565 (เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 08.30-12.00 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น.

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

Loading