ข่าว

ร่วมงานวันคล้ายวันสถานปนากฟผ.

เมื่อวันที่ 26 เมษายน  2561 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้รับมอบหมายจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมงานแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถานปนา “กฟผ. ก้าวสู่ปีที่ 50 เพื่อชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน” พร้อมกับเป็นตัวแทนในการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลศิริราชเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา หรือบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อสนับสนุนโครงการแว่นแก้ว ณ หอประชุมเกษม จาติกวณิช 1 ชั้น 9 อาคาร ต.040 สำนักงานใหญ่ กฟผ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี