มทร.สุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 “International Symposium on the Fusion Science and Technologyes 7th (ISFT2018)”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 ในนาม “International Symposium on the Fusion Science and Technologyes 7th (ISFT2018)” ระหว่างวันที่ 16 – 20 ธันวาคม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตเหนือ) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.isft365.org/
เอกสารเพิ่มเติม