Event News

เปิดรับสมัครทุน DUO-Sweden

โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden 2018 มีกำหนดเปิดรับสมัครทุนประจำปี 2018 ระหว่างวันที่ 16 เมษายน – 21 พฤษภาคม 2561  เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.asemduo.org

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม