ข่าว

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมในงาน  Thailand Tech Show 2018  โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม  2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา หากบุคลากรท่านใดสนใจมีความประสงค์ส่งผลงานเข้าร่วม ขอให้กรอกแบบฟอร์มและส่งมายังสวพ. ภายในวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฟอร์ม ได้ที่