ข่าว

โครงการทุนการศึกษา DUO -Thailand Fellow Programme

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ดำเนินโครงการทุนการศึกษา DUO -Thailand Fellow Programme  ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ท่านใดประสงค์จะส่งนักศึกษาโดยพิจารณาเสนอชื่อพร้อมกับส่งหลักฐานและใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน – 28 กันยายน 2561 สามารถศึกษารายละเอียดและดาวโหลดแบบฟอร์มต่างๆได้ที่ www.inter.mua.go.th