ข่าวกิจกรรม

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ร่วมพิธี “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่” ประจำปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยมี รศ.สุภัทรา โกไศยกานนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 123 คน เข้าร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ และพิธีมอบทุนการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 (ช่วงเช้า) ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น 3 คณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร ศูนย์พาณิชยการพระนคร

« 1 of 2 »