ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี!

ITAP สวทช. ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนา ฟรี ในหัวข้อการจัดอบรบสัมมนาหลักสูตร หัวข้อ “ชนชราแห่งอนาคต : SPACE TALK ” ความท้าทายในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชนชราแห่งอนาคต วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น M ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ไปรษณีย์กลาง บางรัก กรุงเทพฯ

📌 ลงทะเบียนได้ที่ 📧 อีเมล์ panita@nstda.or.th
หรือทางโทรสารหมายเลข 02-564-7082 📥

หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 13 ก.ค.61