ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม “สานสัมพันธ์น้องพี่-บายศรี สู่ขวัญ”

งานสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ ห้องอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายไพศาล การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวพิธีเปิด พร้อมกล่าวให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่ และในช่วงบ่ายจัดกิจกรรมนักศึกษารุ่นพี่แนะนำตัวให้รุ่นน้องรู้จัก การจัดกิจกรรมสันทนาการ และพิธีบายศรีสู่ขวัญ

« 1 of 2 »