ข่าว

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)

ขอเชิญร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลด์เวิลด์ กรุงเทพฯ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเยี่ยมชมนิทรรศการ (ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป) สามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ และส่งภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมที่คุณภาราดร ชัยฤกษ์ , คุณธนัชพร เหมะ โทร.0-2561-2445 ต่อ 517 ,519   หรือสามารถลงทะเบียนร่วมงานผ่าน www.researchexpo.nrct.go.th หรือ www.nrct.go.th