Event News

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ

หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอและเข้าร่วมการจัดประชุมวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 -14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปั  โดยส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2561  ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.psued.org