ข่าวกิจกรรม

พิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ,มทร.พระนคร จัดพิธีซ้อมย่อยรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา  ครั้งที่ ๓๒  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์ภิรมย์ ชั้น ๒  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยมีนายไพศาล  การถาง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมถ่ายภาพหมู่ และในช่วงบ่ายตรวจเครื่องแต่งกาย มีการฝึกซ้อมย่อยในการเดิน การเคารพ และมอบของที่ระลึกให้แก่บัณฑิต