ข่าว

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย 

กระทรวงใหม่: โอกาสและความท้าทายสำหรับมหาวิทยาลัย
ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
24 สิงหาคม 2561 อ่านต่อ